Bli medlem här


 

 

 

Skepptuna GK Vallas stadgar

 Läs mer

Årsavgifter 2024


Seniorer 1 995kr


Juniorer från och med det år man fyller 17 år

till och med det år man fyller 21 år 995kr.


Juniorer till och med det år man fyller 16 år 500kr.


Inga andra medlemsavgifter tillkommer.

 

Fyll i och skicka in medlemsansökan.

 

Sätt in pengar direkt på

Bankgiro: 753-6410

 

Glöm inte att ange personnummer och namn,

så vi kan spåra dig.

 

Vi registrerar dig som medlem, så fort pengarna 

finns på kontot.


Vi är medlemmar i Svenska Golfförbundet
Och tillhör Upplands Golfdistriktsförbund

 

Organisationsnummer

802459-8123