Mjukstartat och placerat ut stolp för byggandet av staket. Nu ska vi jobba för att hålla vildsvinen borta. Kommande veckor ska vi lyckas få ned stolparna i backen och dra själva staketet.


___________________________________________________

Städdag  den 7 oktober -23. Otroligt lyckad dag där vi fick fram dammen och vyer som länge varit igenväxta. Vägen uppdaterades också med nytt underlag för att unvika vattensjuka marker.

Klippning i solnedgången.