Vill ni spela utan slopning, ser par och index ut så här. Vi har dock inte den här versionen i tryckt form.