Om du klickar på bilderna, blir dom större.

 

Tävlingskommittén

Från vänster Ingalill, Agneta, Eva, Ingalill, Solveig.

 

Öppen golfdag 2012

Mike instruerade på ranchen.

Dagen avslutades med korvgrillning hos Ingvar och Solveig.

 

Här byggs Klubbstugan av medlemmar och icke medlemmar.

 

En väldigt varm sommardag 2011.

Tack, till alla som hjälpte till, ingen nämnd, ingen glömd.